Methodo Polska
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ŻYWIENIOWE DLA ZWIERZĄT

TOXYN BLEND FD

TOXYN BLEND FD jest to mieszanka paszowa uzupełniająca, która zawiera trzy różne typy glinokrzemianów, oligosacharydy mannozy oparte na wyciągu z drożdży Saccharomyces Cerevisiae oraz rozdrobnione włókna polifenolowe, które współpracują w celu:

 • Powiązania z większością mikotoksyn
 • Poprawienia działania układu odpornościowego
 • Aktywizacji ochrony przed endotoksynami
 •    

  Oligosacharydy są szczególnie interesujące ze względu na ich zdolność do wiązania mikotoksyn (oligomannany) oraz zdolności do aktywacji układu odpornościowego, a w szczególności do zwiększenia liczby makrofagów i immunoglobuliny (ß-(1-3) glukany.

     

  Oligomannany zawarte w TOXYN BLEND FD posiadają dużą powierzchnię sorpcyjną. Możemy powiedzieć, że 1 kg oligomannanów ma powierzchnię chłonną równą 2 ha; 300 g oligomannanów ma  zdolność wiązania do 8 kg glinokrzemianów.

     

  Zmikronizowane włóka polifenolowe wykazują powinowactwo do miko- oraz endotoksyn!
  (1 kg tych włókien ma powierzchnię sorpcyjną równą 100 ha!!!).

     

  Dawkowanie i sposób użycia: Ostrożnie wymieszać z innymi składnikami paszy
  w następujących dawkach:

  Przeżuwacze:            50-150 g/sztukę/dzień

  Trzoda chlewna:       1-3 kg/1000 kg paszy pełnoporcjowej (5-6 kg/1000 kg paszy
  w przypadku wystąpienia poważnych problemów)

  Inne gatunki:             1-3 kg/1000 kg paszy pełnoporcjowej (5-6 kg/1000 kg paszy
  w przypadku wystąpienia poważnych problemów)