Methodo Polska
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ŻYWIENIOWE DLA ZWIERZĄT

FID-M.OIL

FID-M.OIL jest to mieszanka paszowa uzupełniająca dla przeżuwaczy na bazie naturalnych składników, która pozwala na:

 

FID-M.OIL dodany do paszy:

 

Dozowanie i sposób podawania: Dokładnie wymieszać z innymi komponentami paszy, zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcji, w dawkach:

Cielęta (do 4 miesiąca): 10-15 g/sztukę/dzień przez cały okres lub 30-40g/ sztukę/dzień przez 5 dni

Bydło: 15 g/sztukę/dzień lub 60-70 g/sztukę/dzień przez 5 dni

Krowy mleczne: 25 g/sztukę/dzień lub 60 g/sztukę/dzień przez 5 dni

Owce: 10 g/sztukę/dzień przez cały okres lub 30 g/sztukę /dzień przez 5 dni

Jagnięta: 5 g/sztukę/dzień przez cały okres lub 20 g/sztukę/dzień przez 5 dni

 
 

Wyłącznym dystrybutorem produktu jest firma Kiervet Sp. z o.o. www.kiervet.pl