INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ŻYWIENIOWE DLA ZWIERZĄT

BYDŁO

Methodo Polska - Innowacyjne Rozwiązania Żywieniowe

 

Pełen zakres produktów dla nowoczesnej zootechniki

• Witaminowe i mineralne mieszanki paszowe uzupełniające

• Płynne mieszanki uzupełniające

• Koncentraty białkowe

• Sorbenty mykotoksyn

• Produkty technologiczne dla mieszalni paszowych

• Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie Biogazu