Methodo Polska
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ŻYWIENIOWE DLA ZWIERZĄT

PRO-PELLET

PRO PELLET- TECHNOLOGICZNE WSPARCIE PRODUKCJI PELETU

   

PRO PELLET to niezbędne wsparcie mieszalni paszowych produkujących granulat dla wszystkich gatunków zwierząt. Sprawdza się już w bardzo małych dawkach, tj. 500-800 gram na tonę paszy.

   

Dodając PRO PELLET do mieszalnika poprawiają się trzy najważniejsze wskaźniki produkcji:

1) Zwiększenie ilości produkcji (ton/h)

2) Zmniejszenie zużycia energii, a tym samym kosztów produkcji

3) Polepszenie jakości granulatu, zredukowanie pyłu i zwiększenie jego wilgotności

   

PRO PELLET pozwala na:

- polepszenie jakości granulatu

- zwiększenie wydajności produkcji poprzez zmniejszenie zużycia energii

- redukcję pyłu poprzez zwiększenie zawartości wody w granulacie

   

Produkt poprawia przenikanie tłuszczu do peletu, dzięki czemu staje się smaczniejszy, a przy tym nie skleja się podczas przechowywania. Poprawia także właściwości żywieniowe paszy dzięki podwyższonej temperaturze peletyzacji.