Methodo Polska
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ŻYWIENIOWE DLA ZWIERZĄT

ORYZYME

 

 

ORYZYME jest produktem uzyskiwanym dzięki procesowi podwójnej fermentacji Aspergillus Oryzae w specjalnych substratach, celem zmaksymalizowania aktywności składników fermentacji, które – jeśli nie są oddzielane po pierwszej fermentacji – zostałyby skonsumowane i zdezaktywowane przez obecność Aspergillus. Faza pierwsza obejmuje maksymalny wzrost grzybni, kolejna zaś stabilizację, koncentrację metabolitów oraz produktów fermentacji.

 

ORYZYME sprzyja rozwojowi i wsparciu flory żwacza (poprzez bakterie celulolityczne), poprawiając także proces trawienia włókien. Ponadto redukuje braki niewłaściwie zbilansowanej diety pozwalając przy tym zachować stabilną pracę żwacza.

 

oryz
ORYZYME dodany do diety zapewnia:

 

 

 

Skład: Suszony ekstrakt z Aspergillus Oryzae, drożdże Saccharomyces Cerevisiae, Otręby pszenne, Pszenica.

 

Dawkowanie: wymieszać dokładnie z innymi składnikami paszy, zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, według poniższych dawek:

 
Cielęta: 1-1,5 g/sztukę/dzień
Krowy mleczne: 3-4 g/sztukę/dzień
Krowy zasuszone: 2-3 g/sztukę/dzień
Kozy i owce: 1-1,5 g/sztukę/dzień

 

POBIERZ BROSZURĘ ORYZYME