Suplementy dla biogazowni

BIOGAS METHODO to gama suplementów dla biogazowni, opracowana i produkowana we Włoszech przez Methodo Chemicals

Bazując na znakomitym know-how specjalistów METHODO, kierujemy produkty na rynek polski.

  • MIKROELEMENTY (personaliowanie i uniwersalne) w płynie i proszku
  • ENZYMY
  • PRODUKTY NA ODSIARCZANIE
  • PRODUKTY REDUKUJĄCE KOŻUCH I PIANĘ
 
Oferujemy stały nadzór i kontrolę procesów w trakcie stosowania suplementów.
Kontakt: biogaz@methodopolska.com
 

METHO S / METHO S PLUS / METHO SL / METHO FILTER

Linia produktów przeznaczona do redukcji siarkowodoru (H2S) zawartego w biogazie. Zapobiega uszkodzeniu elementów mechanicznych kogeneratora oraz hamowaniu procesów biologicznych.

OLIGAS RANGE

Mieszanka wyselekcjonowanych mikroelementów, które optymalizują i zapewniają 100% wydajności biogazowni. Produkt „szyty na miarę biogazowni”: dostosowujemy go do warunków poszczególnej biogazowni na podstawie analiz stężeń. W ofercie także 2 standaryzowane produkty: w płynie i proszku.

METHO DETOX

Produkt, wywierający silne działanie detoksykujące w kierunku wysokich stężeń azotu amonowego, co jednocześnie zwiększa odporność na stres osmotyczny bakterii uczestniczących w procesie fermentacji.

METHO GAS

Opatentowany przez Methodo Chemicals® produkt działa na zmniejszenie lepkości w systemach fermentacyjnych, usuwanie kożucha, zmniejszenie energochłonności, usuwanie nagromadzeń z dna komór fermentacyjnych.

RESOLVE & COMBI ZYME

Mieszanki enzymów (różnią się koncentracją) niezbędnych do przyspieszenia degradacji komórek roślinnych i elementów homogenizujących sprawiające, że zawartość komórek jest w 100% dostępna dla bakterii odpowiedzialnych za proces metanizacji.

METHO FLOW

Pomaga eliminować i zapobiegać wytwarzaniu piany wewnątrz układu fermentacyjnego. Produkt wytwarzany z alkoholi tłuszczowych i etoksylowanych pochodnych.